Nowoczesne technologie to w dzisiejszym świecie chleb powszedni. Komputeryzacja na stałe zagościła w życiu przedsiębiorstw, bez względu na etap ich rozwoju i wielkość, a konieczność dostosowywania się do nowych trendów, wiąże się z potrzebą zatrudnienia specjalistów. Przedsiębiorcy coraz częściej stają więc przed pytaniem: stworzyć dział IT w ramach własnej organizacji czy też zdecydować się na outsourcing?

Zorganizowanie komórki IT, która będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwo, najnowocześniejsze rozwiązania, a także rozbudowaną infrastrukturę, to przedsięwzięcie skomplikowane i kosztowne. Decydując się na takie rozwiązanie, firma musi liczyć się z ryzykiem i obciążeniami finansowymi.


Konieczność zatrudnienia odpowiednich specjalistów

Rekrutacja specjalistów IT, w szczególności programisty, jest zadaniem skomplikowanym ze względu na charakter profesji oraz określone kompetencje tego rodzaju pracowników. Dlatego zatrudnienie ich najlepiej powierzyć osobie, posiadającej stosowną wiedzę, znającej realia rynku oraz sposób myślenia tej specyficznej grupy zawodowej. Rekrutacja wymaga zatem zaangażowania firmy HR, która specjalizuje się w dziedzinie IT, co wiąże się z niemałymi kosztami.

Wyposażenie techniczne na Twoich barkach – zatrudniając własnych specjalistów, firma musi zapewnić im sprzęt oraz oprogramowanie, którego jakość będzie pozwalała na właściwą realizację zadań. Co więcej, koszty nowoczesnych rozwiązań, spełniających wymagania wysokiej klasy profesjonalistów, nie mają charakteru jednorazowej inwestycji. Dział IT wymaga nieustannej modernizacji i zakupu nowych rozwiązań.

Wdrożenie procesu – w przypadku własnego działu IT, wszelkie zagrożenia, związane z procesem wdrożenia odbijają się na budżecie firmy, która ponosi koszty ewentualnych błędów. Wewnętrzny dział nie wypłaci nam przecież odszkodowania. Wadliwe wprowadzenie projektu w życie bądź zahamowanie jego wykonania, może zablokować funkcjonowanie ważnych komórek, a nawet całego przedsiębiorstwa.

Konieczność stałego nadążania za nowoczesnymi trendami wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji członków zespołu. Posiadając własny dział IT, musimy się zatem liczyć z dodatkowymi kosztami, związanymi ze szkoleniem pracowników, a także ich absencją podczas dokształcania.

Wdrożenie ważnych projektów uzależnione jest od obecności i zdolności członków zespołu do wykonywania pracy. W przypadku urlopów i chorób, działanie wewnętrznej komórki IT zwykle zostaje sparaliżowane.


Czy się stoi, czy się leży

Warto pamiętać, że własny dział IT to konieczność ponoszenia kosztów jego funkcjonowania bez względu na to, czy jego pracownicy mają aktualnie cokolwiek do wdrożenia czy udoskonalenia. Niezależnie od ilości realizowanych zadań, specjalista na etacie otrzymuje zawsze tę samą wypłatę.

Wybranie zewnętrznego partnera technologicznego wiąże się z dużo większą wygodą, poczuciem bezpieczeństwa, a przede wszystkim – oszczędnością.


Zredukujesz koszty

Outsourcing oferuje sporą elastyczność w zakresie płatności. Firma zewnętrzna pracuje dla Ciebie tylko wówczas, gdy jest potrzebna, zatem nie ponosisz kosztów jej funkcjonowania, gdy nie wykonuje dla Ciebie żadnych zadań. W zależności od rodzaju usług, możesz zdecydować się na płatność za zasadzie zadaniowej bądź okresowej. Zawsze jednak finansujesz wyłącznie to, co otrzymujesz, a nie samo przebywanie pracownika za biurkiem (jak w przypadku zatrudnienia etatowego). Dobry partner technologiczny pomoże oszacować koszty obsługi i rozłożyć je w sposób najdogodniejszy dla potrzeb Twojej firmy.

Wybranie outsourcingu eliminuje również wydatki na obsługę HR, bowiem rekrutacja członków zespołu leży po stronie Twojego partnera. Co więcej, odpowiada on również za wyposażenie techniczne i szkolenia, co zdejmuje z Twoich barków kolejne zobowiązania.


Kompleksowość obsługi

Wdrażanie skomplikowanych systemów i wypełnienie różnorodnych zadań z zakresu IT, wymaga posiadania szeregu kompetencji. Partner technologiczny dysponujący zespołem profesjonalistów, wyspecjalizowanych w każdej z dziedzin, jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę projektu i gwarancję jego właściwej realizacji.


Ciągłość pracy i gwarancja realizacji

Firma zewnętrzna odpowiada za zamknięcie projektu w określonym terminie. To po jej stronie leży rozwiązanie problemu w razie choroby lub urlopu członków zespołu. Dlatego bez względu na to, co dzieje się w gronie realizującym Twoje zlecenie, masz pewność, że zostanie ono wykonane. 

Jak widać, nawiązanie współpracy z partnerem technologicznym oferuje szereg możliwości i znacznie ułatwia działania z zakresu IT. Czy oznacza to, że należy zupełnie zrezygnować z własnego pracownika, zajmującego się zagadnieniami tego rodzaju? Warto mieć w zespole osobę, która będzie potrafiła porozumieć się z firmą zewnętrzną, znała realia realizacji projektów IT oraz rozumiała sposób pracy programistów i innych specjalistów z tej dziedziny. Odpowiedzialność za wdrożenia spocznie na firmie zewnętrznej, a komunikacja odbywać się będzie w sposób płynny i skuteczny.